Skip to content

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat:

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY ANDRZEJLOPALEWSKI.PL

I. Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych powierzonych Andrzejowi Łopalewskiemu, sposobu i warunków ich pozyskiwania, przechowywania, zabezpieczania, powierzania podmiotom trzecim oraz usuwania. Wskazuje również sposoby zgłoszenia zastrzeżeń, lub prawnie przysługującej skargi.

II. Informacje o Administratorze Danych Osobowych przetwarzanych przez Andrzeja Łopalewskiego

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Łopalewski, Obarowska 28/7, 04 – 337 Warszawa.

Bezpośredni kontakt z Andrzejem Łopalewskim  w sprawie ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych sprawach możliwy jest pod adresem e-mail:kontakt@andrzejlopalewski.pl lub pod numerem telefonu: 609704208.

III. Cele w jakich przedstawiamy dane osobowe i podstawy prawne

W związku z tym, że staram się, aby jakość moich usług była jak najwyższa, potrzebuję przetwarzania pewnych danych moich Klientów w określonych zakresach i sposobach. Ograniczam ilość przetwarzanych danych do minimum niezbędnego do realizacji poszczególnych usług. Zawsze i bezwzględnie przetwarzam powierzane mi dane w sposób zgodny z prawem i z ogólnie przyjętymi zasadami etyki. 

LOGI

Korzystanie ze strony andrzejlopalewski.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl.

KONTAKT MAILOWY

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość email – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w lh.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. W przypadku nie nawiązania współpracy – nie przyjęcia  zlecenia – Państwa korespondencja e-mailowa zostanie niezwłocznie usunięta i nie będzie przeze mnie przechowywana. 

KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli skontaktujesz się ze mną telefonicznie – to w momencie  wyrażenia przez  Państwa zgody na zapisanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, numer telefonu) podany numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Będzie po wyrażeniu przez Państwa zgody służył ewentualnie później do kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczonymi przeze mnie usługami a Państwa dane zostaną odpowiednio zabezpieczone. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Podanie Państwa danych jest dobrowolne i nie obligatoryjne w przypadku kontaktu np. w sprawach przedstawienia oferty a w przypadku ich nie podania numer telefonu zostanie wykasowany z pamięci mojego urządzenia/telefonu.

IV. Prawo wycofania zgody
 • Przetwarzam Państwa dane osobowe w każdorazowo sprecyzowanym zakresie i czasie jedynie wówczas, gdy otrzymam od Państwa wyraźną zgodę na to.
 • W każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć, co oznacza, że natychmiast zaprzestanę te dane przetwarzać, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane te są niezbędne do zrealizowania Państwa zamówienia lub świadczonej dla Państwa usługi, wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych jednoznaczne będzie z anulowaniem realizacji zlecenia lub zaprzestaniem świadczenia usługi.
 • Jeżeli chcieliby Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w tej sprawie maila na adres kontakt@andrzejlopalewski.pl
 • Andrzej Łopalewski zaprzestaje przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 48 godzin po otrzymaniu takiego zgłoszenia.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgodnej z prawem, wyrażonej w sposób prawidłowy zgody, zaprzestanie przetwarzania tych danych następuje w momencie wycofania zgody i od tego momentu obowiązuje. Do tego czasu Andrzej Łopalewski ma prawo przetwarzać dane zgodnie z treścią wyrażonej zgodą. Innymi słowy, fakt wycofania zgody nie oznacza obowiązku usunięcia skutków przetwarzania danych osobowych z przed momentu tego wycofania, kiedy to przetwarzanie odbywało się w zgodny z prawem sposób.
V. Dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z prawem, podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i uzależnione od decyzji osoby, której te dane dotyczą. Oznacza to, że nikt, w żaden sposób nie może zmusić Państwa do podania takich danych. Jednak w niektórych przypadkach podanie przez Państwa pewnych danych jest dla nas niezbędne do realizacji zamówień i świadczenia przez nas usług dla Państwa zgodnych z Państwa oczekiwaniami.

 • np. po nawiązaniu współpracy, aby wystawić Państwu imienną (lub na firmę) fakturę sprzedaży, koniecznie jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska lub nazwy firmy, w przypadku firm – numeru nip, oraz adresu do faktury. A także dodatkowo adresu email w celu obsługi zlecenia. 
VI. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Uprzejmie informuję, iż w prowadzonej przeze mnie działalności nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych
 • W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością, korzystam z pomocy i usług innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością udostępnienia im danych osobowych. Zapewniamy jednak, że każdy z podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasady przetwarzania Państwa danych wyłącznie w ściśle określonym zakresie swoich działań prowadzonych na rzecz Andrzeja Łopalewskiego, co zagwarantowane jest w ich regulacjach lub/i umowach powierzenia przetwarzania danych, jakie zawarli z Andrzejem Łopalewskim.
 • Odbiorcy jakim przekazujemy Państwa dane w zakresie realizacji Państwa zamówień lub usług to:

 LH.pl, ul. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP:7831711517, REGON:302693647, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • dostęp do informacji gromadzonych i przetwarzanych na udostępnianych serwerach, bez prawa do ich przetwarzania.

W momencie przyjęcia od Państwa zlecenia, podania przez Państwa danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie – Useme.eu, firma Inglot Plus, ul. Oławska 19/5, 50-123 Wrocław, NIP: 5961587256), uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • dostęp do Państwa danych osobowych  w celu wystawienia imiennej (lub na firmę) faktury sprzedaży lub przekazania praw autorskich do dzieła, koniecznie jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska lub nazwy firmy, w przypadku firm – numeru nip, oraz adresu do faktury. A także dodatkowo adresu email w celu obsługi zlecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podmiotów i zasad udostępniania im danych dostępne są na wniosek złożony pod adres kontakt@andrzejlopalewski.pl

 • Informujemy, że na podstawie odrębnych przepisów prawa lub decyzji organów będę musiał w ściśle uzasadnionych przypadkach przekazać Państwa dane innym podmiotom. Może tak się stać np. na podstawie roszczeń lub postępowań, jakie się wobec Państwa toczą. Niemniej zapewniamy Państwa, że każdy taki przypadek rozpatrzymy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

IX. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Zgodnie z przepisami prawa, nie prosimy Państwa o udostępnienie nam swoich danych „na zawsze,” lecz przez czas, jaki jest nam potrzebny do realizacji zamówienia lub świadczonej Państwu usługi określony w zleceniu. Jeżeli po upływie tego czasu nadal będziemy potrzebowali Państwa danych, żeby realizować zamówienia i usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniem, skontaktujemy się z Państwem w celu ponowienia wyrażenia zgody. W przeciwnym razie, lub gdy takiego potwierdzenia nie dostaniemy, Państwa dane osobowe zgromadzone w naszych zbiorach zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • W przypadku, gdy jedyne, co robimy z Państwa danymi to przechowywanie i nie przeprowadzamy na nich żadnych uzasadnionych operacji, do momentu ich usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy. Dane osobowe  są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych (SSL).
 • Nie dotyczy to naturalnie skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, co rozpatrywane jest indywidualnie w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia do nas takiego zgłoszenia.
X. Uprawnienia podmiotu, którego dotyczą dane.

Zgodnie z prawem, posiadają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

XII. Cookies
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 5. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 8. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies na tej stronie znajdziesz w naszej polityce plików cookies (EU).
XIII. Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy zawiera przyciski kierujące do usług innych stron: w zakładce portfolio do wybranych moich projektów: personal-defence.pl, angelogelatocaffe.pl, mdparkiet.pl. cyklinowanieparkietuwarszawa.pl, airtoys.pl, dorotabaranska.pl, beautybykate.nl, . Korzystanie ze stron innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne strony należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

XIV. Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty,zdjęcia,grafiki,loga) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

XV. Postanowienia końcowe
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, chyba że wyrażona przez Państwa zgoda stanowi inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.